AI företag och patentstrateg

Företag som utvecklar lösningar för industriella AI system. Frågan kring IPR och patent behandlades kort på en workshop varpå en enkel IPR och patentstrategi fastställdes. Resultat i samverkan är en tydlig och enkel inriktning och förhållningssätt som med framgång kan kommuniceras till anställda och kunder.

Ann Linderoth