Innovations och forskningsagenda

Större företag som har stora långsiktiga frågeställningar kring resursförsörjning av en stor stad. För att strategiskt kunna arbeta med frågorna behöver området kartläggas och struktureras i syfte att kunna enkelt och tydligt kommuniceras internt, till politiker samt forskare som kan bidra med lösningar. Resultat i samverkan är en inventerings- och kommunikationsstruktur som årligen kan uppdateras och kommuniceras för att skapa en distinkt långsiktig inriktning kring forskning och innovation.

Ann Linderoth