Patent inför produktlansering

Inför produktlansering behöver ett industriföretag i energisektorn etablera skyddande patent för att förhindra kopiering efter lansering. Analys tillsammans med nyckelpersoner genomförs och "lönsamma" strategiskt förankrade patentansökningar initieras snabbt. Patentansökningar som lämnas in är inriktade på att främst skydda mervärden för kund. Resultat är värdefulla patent samt nyckelpersoner som får tid att fokusera på lansering framför skydd av immateriella rättigheter.

Ann Linderoth