Produktplaneringsprocess

Mellanstort internationellt industriföretag anlitade Prospero för att ytterligare förbättra sin förmåga till innovativ produktplanering. Genom arbete i den internationella arbetsgruppen förtydligades processer för samverkan kring tidig marknadsanalys och produktplanering. Produktplaneringsprocessen förtydligades och samt roll kring produktledning etablerades. Resultat i samverkan är en organisation som tagit ytterligare ett steg avseende fokus kring utveckling av nya marknader och kundvärden.

Ann Linderoth