Interim patentchef

Flertalet mångåriga uppdrag att hantera utvecklingsföretags patentverksamhet i samverkan med CEO, CTO samt styrelse gällande: Upprätta och upprätthålla patentprocess, interna utbildningar, planera lönsamma patentpositioner, löpande samverkan med patentbyråer, planera patentstrategier samt driva aktiviteter, kommunikation mot bolagsledning, styrelse samt nya investerare. Omfattning i genomsnitt från 3 h i månaden till 2 dagar i veckan.

Timo Pohjanvuori