Sörmlands länstrafik - Förstudieledare inför upphandling av busstrafik

Bussoperatörer intervjuades och marknadens synpunkter sammanställdes i ”Förstudie inför busstrafikupphandling”. Samtliga affärs-, miljö-, tillgänglighets-, säkerhets- och tekniska krav bereddes och beslutades.

Ett underlag som gav inriktningsbeslut inför kommande bussupphandling.