Stadsledningskontoret - Kvalitetssäkring av mottagande av nyanlända

Under december 2015- januari 2016 genomförde Prospero en uppföljning och kvalitetssäkring av den centrala ledningsgruppens organisation och arbete för stadens mottagande av nyanlända på uppdrag av stadsledningskontoret.

Vi utredde även hur väl arbetet svarar upp mot såväl nuvarande som kommande behov och utmaningar inom mottagandet av nyanlända.