Temadag - Stärkt krisberedskap genom samverkan

Prosperos arbete skapar förutsättningar för ett tryggt och hållbart samhälle som tål påfrestningar och en verklig samverkan över samhällsgränserna. Vi är dessutom en röst i samhällsdebatten.

 I april 2016 publicerade Prospero en debattartikel i Dagens samhälle kring svenska krisberedskapssystemets brister tillsammans med Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund och i juni 2016 genomförde Prospero en uppskattad tematräff i Göteborg kring bristerna i reell samverkan när samhället utsätts för påfrestningar. Ett 60-tal personer kom för att lyssna på intressanta föredrag och mingla med gamla och nya kollegor i branschen. Föredragshållarna var utvalda att representera den lokala, regionala och nationella nivån i krisberedskapssystemet. En av kommentarerna på Twitter efteråt var:

 

”En mycket intressant eftermiddag fylld av berättelser om mod, kreativitet och anpassning i realtid. Det spirar inom svensk krisberedskap. #ProsperoMgmtAB.”
— Pernilla Alsterlind Verksamhetsutvecklare, Räddningstjänsten Storgötebor