Västmanlands kommuner och landsting - Fördjupat samarbete

Prospero har arbetat med att stödja räddningstjänster över hela Sverige med bland annat riskanalyser och förbundsbildningar under flera år.

I januari 2016 fick Prospero uppdraget att se över ett fördjupat samarbete mellan räddningstjänsterna i Västmanland och ge dem ett breddat uppdrag inom trygghet och säkerhet, samt utreda räddningstjänsternas stöd till kommunledningarna i krisledningsfrågor.