Västtrafik - Kombinerad mobilitet

Detta projekt ska utmynna i att invånarna i Västra Götaland kommer få tillgång till ett bredare och bättre utbud av tjänster för ett hållbart och smidigare resande i regionen. Denna typ av tjänster kallas ofta för MaaS (Mobility as a Service).

Prospero är med och bidrar som resursstöd i detta strategiskt viktiga projekt. Minskat bilberoende är ur många aspekter den mest hållbara vägen framåt inte bara i Västra Götaland utan även globalt. Minskat bilberoende bidrar till bland annat mindre utsläpp, buller och trängsel. För att kunna minska bilberoendet måste andra transportsätt bli mer attraktiva. Projektet ska bidra till att öka denna attraktion genom att paketera ihop resan från dörr till dörr på ett sömlöst och smidigt sätt och i enlighet med de preferenser du som individ kan tänkas ha.