Trafikförvaltningen SLL – Pendelbåt

Prospero har arbetat med Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. Uppdraget omfattade kartläggning och dokumentering av nuläget internt, därefter utförde vi en omvärldsanalys för att definiera, förankra och dokumentera mål för trafikaffär pendelbåt. 

Vi arbetade fram en affärsinriktning, samt kvalitetssäkrade slutrapporten utifrån analys, språk och innehåll.