Prospero - utbildningspartner till Energimyndigheten

Prospero har blivit utvalt till utbildningspartner av Energimyndigheten i myndighetens arbete inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering. Syftet är att kunna erbjuda innovationsbolag utbildningsinsatser för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. I utbildningserbjudandet ingår också individuell affärsutvecklande rådgivning. 

Utbildning i affärsutveckling ska stimulera kommersialisering av energiinnovationer

 

Agnetha Lund