Säkra städer: Framtagning av goda exempel på kommuners trygghet och säkerhetsarbete

På uppdrag av SKL tog Prospero 2017 fram en exempelsamling om hur fem större kommuner organiserar och styr arbetet med trygghet och säkerhet. Fallstudierna genomfördes genom dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän och politiker. Syftet med samlingen är att sprida goda exempel och därigenom stödja Sveriges kommuner.

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/sakra-stader.html

trygghet säkerhet.png