Stöd till Orust kommun för stärkt krisberedskap och krishanteringsförmåga

Prospero har arbetat med att stödja Orust kommun i deras krisberedskap och krishanteringsförmåga inom flera områden sedan juni 2017. Bland annat har Prospero:

  • gjort en översyn och uppdatering av kommunens utbildningsmaterial,

  • utbildat kommunens krisledningsfunktioner i krisberedskap och civilt försvar,

  • tagit fram en övningsplan för kommunen,

  • tagit fram en instruktion för Tjänsteman i Beredskap (TiB),

  • stöttat kommunen i arbetet med att etablera en kommunal ledningsplats.

orust2.png