Utförda olycksutredningar efter sommarens skogsbränder

Efter sommaren 2018 och de bränder som härjade i Sverige genomförde Prospero två olycksutredningar av insatserna vid två av dessa stora skogsbränder. Den ena på Trängslets skjutfält i Älvdalen kommun och den andra på Tremssjön-Torgås i Malung-Sälens kommun.

 Enligt Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor 3 kap.10 § är kommunerna skyldiga att:

”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”.

Prospero har haft ett lärande perspektiv för de lokala räddningstjänsterna, och för svensk räddningstjänst. Olycksutredningarna lämnar flera erfarenheter som syftar till att framför allt stärka de lokala räddningstjänsternas förmåga att leda större och längre räddningsinsatser. Utredningarna har också lämnat några rekommendationer på nationell nivå.

skogsbrand2.jpg