Samtrafiken – Öppna data

Kollektivtrafikbranschen har startat ett projekt för öppen data. Forum för transportinnovation – ett nationellt samarbete för gemensam strategiutveckling för transportsystemet – är beställare, Samtrafiken koordinerar och Prospero projektleder projektet, som finansieras av Vinnova.

Projektet ska leverera en målbild och en handlingsplan med syftet att öka förutsättningarna för utvecklingen av smarta tjänster baserade på högkvalitativ öppen trafikdata i Sverige. På så sätt kan externa aktörer, exempelvis tredjepartsutvecklare, skapa innovationer utifrån den tillgängliga trafikinformationen.

Bakgrunden till projektet är regeringens ambitioner att hantera klimatutmaningen, göra städerna smartare och möjliggöra nya lösningar för framtidens resande.