Vad behöver Sverige göra och hur kan Prospero hjälpa till?

För två veckor sedan befann sig Prospero på Trygg & Säker i Malmö. Kongressen anordnades för andra året och har ambitionen att locka personer med olika yrkesroller och inriktningar med det gemensamma målet att arbeta för ett tryggare och säkrare samhälle.

Read More
"VOI"-kotta eller "VOI"-klassa

Att elsparkcyklarna borde förbjudas är en fortsatt debatterad fråga i såväl media som på gatan. Samtidigt rapporterar leverantören VOI att en ny milstolpe nåtts med 5 miljoner resor bara 10 månader efter lanseringen i Stockholm vilket tydligt indikerar ett populärt och frekvent användande.

Read More
Livsfarliga eller mobila genidrag – Prospero har testat elsparkcyklarna

Elsparkcyklarna skapar en hel del turbulens såväl i media som ute på gatorna där de tyst viner förbi. Idag levererar tre företag denna tjänst – VOI, TIER och LIME. Prospero testade alla tre i Vasaparken i Göteborg för att utvärdera skillnaderna samt diskutera elsparkcyklarnas framtid.

Read More
Jonatan Hanson, ny VD för Prospero Management Stockholm AB

Prospero är ett värderingsstyrt företag och vi är stöd till beställare som arbetar med utveckling. Jag ser verkligen fram emot uppgiften att tillsammans med våra kunder, Prospero Management Stockholms kompetenta konsulter och i samverkan med Prospero-gruppens andra bolag utveckla verksamheten. Målsättningen är att växa och att tillsammans med våra beställare bidra till ett hållbart samhälle.

Read More
Kraftsamling Öppna Trafikdata omnämnt av Gartner som ett föregångsexempel i Sverige.

Gartner skriver i sin rapport Öppna data och datadriven innovation, för Regeringskansliet (projekt #330048659): “Kraftsamling Öppna Trafikdata: projektet är ett föregångsexempel i Sverige. Andra sektorer som visar potential för att utnyttja öppna data för datadriven innovation bör se till detta.

Read More