Nyanställning i Stockholm och Göteborg

Prospero har utökat med totalt fyra nya konsulter i både Stockholm och Göteborg.

Elof Winroth i Stockholm är inriktad på tvärfunktionell analys, affärsutveckling, projektledning och energisystem.

Vendela Bodén i Göteborg har lång erfarenhet av utredningsarbeten på myndigheter och har arbetat med samhällets krisberedskap. Vendela är även ansvarig för vårt fokusområde Resiliens.

Yvonne Gottfridsson sitter i Göteborg och har en omfattande erfarenhet av att leda verksamhet, organisationsförändringar och projekt inom olika branscher. Yvonne har arbetat som konsult, konsultchef och säljare.

Jörgen Samuelsson är vårt senaste tillskott i Göteborg och har arbetat inom telekomindustrin i nio år och har flera års internationell erfarenhet inom detta område.