Prospero projektleder "Projekt flykting Västra Götaland"

Åke Jacobsson är utsedd att vara projektledare och Vendela Bodén biträdande projektledare för Länsstyrelsens arbete med flyktingsituationen, projekt Flykting Västra Götaland. Länsstyrelsen arbetar för att underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter.

Vill du veta mer kontakta Vendela Bodén, 070-296 4813.