Prospero genomför en uppföljning av nyanlända

Prospero har fått i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stads centrala ledningsgrupp och vissa nyckelpersoner genomföra en uppföljning och kvalitetssäkring av ledningsgruppens organisering och arbete samt se hur väl det svarar upp mot såväl nuvarande som kommande behov och utmaningar inom mottagandet av nyanlända.

Vill du veta mer kontakta Vendela Bodén, 070-296 4813