Vill införa samverkanprincip - Intervju med Åke Jacobsson i MSB:s tidning Tjugofyra7

Vi har ansvars-, närhets-, och likhetsprincipen.

Jag tycker vi inför en ny princip – samverkansprincipen
— Åke Jacobsson

 

I vardagen fungerar arbetet bra, men när det kommer till större händelser uppstår bekymmer. Det är Åke Jacobssons erfarenhet.

Han vill inte hissa ansvaret uppåt i hierarkin, men påtvinga samverkan.

– Samverkan är en av grundbultarna i krishanteringen. Men vi är i Sverige dåliga på att samverka på rätt sätt. Därför vill jag komplettera med en samverkansprincip med skyldighet att samverka.

Principen skulle, enligt Jacobssons idé, innebära att hela Sverige måste betraktas som en resursbas, vi måste kunna samverka med hela landet, vi måste ha gemensamma nationella grundsyner.

– I dag är vi duktiga på att utbyta information, men det räcker inte. Vi måste driva det längre, göra gemensamma analyser och målbilder. Det är först då vi får samverkan på riktigt. För att klara det behövs bara vilja och kunskap.

länk: http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Nyhet/infor-samverkansprincip/