Rainar All börjar hos Prospero den 1:a Mars

Vi har den stora glädjen att meddela att Rainar All kommer från den 1 mars att förstärka vårt team inom Resiliens hos Prospero.

Rainar har stor nationell och internationell erfarenhet som projektledare och utbildare inom områden lokalt- regionalt- nationellt säkerhetsarbete, kommunal riskhantering, lärande från olyckor och kriser samt olycksundersökningar. Rainar är koordinator för en metodik utvecklad inom FN organet UNEP, kring systematiskt lokalt säkerhetsarbete, Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level. Senast kommer Rainar från ett uppdrag som projektledare för ett EU finansierat arbete i Östersjöregionen kring resiliensfrågor, och därmed deltagit i olika forum kring Eus regionala Östersjösamarbete.

Rainar har ansvarat för och koordinerat de statliga myndigheterna inom krishanteringsområdet, för lärandet av större katastrofer och olyckor.  Under senare år kan nämnas undersökning av de stora översvämningarna och orkanen Yassin i Queensland Australien, orkanen Sandy i New York USA och kärnkraft olyckan i Fukushima.

Rainar har representerat MSB i flera forsknings- och utvecklingsprojekt angående samhällets arbete med sociala risker social oro. Här kan nämnas forskning vid Malmö Högskola och Stockholmspolisens arbete med en metodhandbok för hantering av social oro våldsamma upplopp.

Rainar har stor erfarenhet inom kommunal räddningstjänst också varit dykare i Örlogsflottan.