Öppen Trafikdata

Kollektivtrafikbranschen har startat ett projekt för öppen data. Forum för transportinnovation – ett nationellt samarbete för gemensam strategiutveckling för transportsystemet – är beställare av projektet och Samtrafiken är projektägare och koordinerar projektet, som finansieras av Vinnova. Projektet leds av Agnetha Lund på Prospero.

Bakgrunden till projektet Kraftsamling öppna data är regeringens ambitioner att hantera klimatutmaningen, göra städerna smartare och möjliggöra nya lösningar för framtidens resande.

Projektet ska leverera en målbild och en handlingsplan med syftet att öka förutsättningarna för utvecklingen av smarta tjänster baserade på högkvalitativ öppen trafikdata i Sverige. På så sätt ökar förutsättningarna för externa aktörer, exempelvis tredjepartsutvecklare, att skapa innovationer genom att mer trafikinformation görs tillgänglig.

Inom projektet finns sex fokusområden:

  1. Nuläge, Omvärld, Best practice och 3:e partsintressenter
  2. Reglering och lagstiftning idag och imorgon
  3. Från kollektivtrafik till mobilitet
  4. Kundlöfte till tredjepartsutvecklare och slutkunder, samt innovationsstimulans
  5. Tekniska format och utlämningsmetoder
  6. Organisation, finansiering, hållbarhet och kontinuerlig framdrift

En slutrapport ska vara klar den 30 mars 2017.

Vill du veta mer?

Kontakta Agnetha Lund, maila agnetha.lund@prospero.se eller ring 070-296 47 30.