Kombinerad mobilitet

Prospero är mycket glada och stolta över att vara med och bidra till Västtrafiks strategiskt viktiga projekt Kombinerad Mobilitet. Både Västtrafik och vi på Prospero brinner starkt i frågan om hur vi invånare ska kunna röra oss effektivt och hållbart i och utanför Västra Götalandsregionen. Möjligheterna är många och tekniken har redan kommit långt.

Detta projekt ska utmynna i att invånarna i Västra Götaland kommer få tillgång till ett bredare och bättre utbud av tjänster för ett hållbart och smidigare resande i regionen. Denna typ av tjänster kallas ofta för MaaS (Mobility as a Service).

Minskat bilberoende är ur många aspekter den mest hållbara vägen framåt inte bara i Västra Götaland utan även globalt. Minskat bilberoende bidrar till bland annat mindre utsläpp, buller och trängsel. För att kunna minska bilberoendet måste andra transportsätt bli mer attraktiva. Projektet ska bidra till att öka denna attraktion genom att paketera ihop resan från dörr till dörr på ett sömlöst och smidigt sätt och i enlighet med de preferenser du som individ kan tänkas ha.

Vill du veta mer kontakta Ulf Nilrud, maila ulf.nilrud@prospero.se eller ring 070-660 09 57.