Nya perspektiv på mobilitet

Prospero vill tacka alla presentatörer och deltagare för engagemanget ni visade under gårdagens event; Nya perspektiv på mobilitet. 

På gästlistan fanns representanter från Ekocentrum, Hogia, Trafikverket, KTH, SSPA, Trafikkontoret Göteborg, VGR, Victoria Swedish ICT, Volvo och Västtrafik. Vi hoppas att ni som deltog fick lite nya perspektiv på ämnet och att det gav inspiration och energi.

Dr Anna Pernestål Brenden från KTH och Elisabet Elm från Västtrafik

Dr Anna Pernestål Brenden från KTH och Elisabet Elm från Västtrafik

På agendan

Prosperos grundare Timo Pohjanvuori först lanserade en helt ny nollvision gällande stress i trafiken. Detta kommer Timo berätta mer om den 6 oktober på Samtrafikens Konferens i Stockholm.

Därefter berättade Elisabet Elm, Projektledare Strategisk Planering på Västtrafik, om det mycket spännande projektet Kombinerad Mobilitet och Västtrafiks ambition att kunna erbjuda olika sorters mobilitetstjänster (MaaS) till sina kunder inom en snar framtid.

Vår kollega Pär Mattisson tog sedan vid för att, i egenskap av ordförande i ITS-utskottet på Nordiskt Vägforum, berätta om vad han fått med sig för input gällande ämnet Mobilitet utifrån väghållarnas perspektiv från Via Nordica-kongressen i Trondheim som ägde rum i juni i år.

Sist men inte minst hade vi Dr Anna Pernestål Brenden som berättade om sitt forskningsprogram Integrated Transport Research Lab på KTH och deras senaste forskning kring hur persontransporter i framtiden kommer röra sig i och utanför staden.