Prospero opartiskt ordförande - Sveriges kommuner och landsting samt brandmännens riksförbund

Åke Jacobsson är utsedd att vara opartisk ordförande i ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting samt Brandmännens riksförbund att diskutera och belysa angelägna faktorer för räddningstjänst i beredskap. Syfte med uppdraget är att få samsyn kring åtgärder som främjar en långsiktig personalförsörjning av beredskapsbrandmän samt en hållbar arbetsorganisation.

Vill du veta mer kontakta Vendela Bodén, 070-296 4813