Prospero tecknar ramavtal med Trafikverket

Prospero har tecknat ett ramavtal med Trafikverket gällande konsulttjänster inom trafikinformation väg och järnväg.  Avtalet omfattar uppdrag med syfte att utveckla verksamheten inom Trafikledning och specifikt trafikinformation på väg och/eller järnväg. 

Utvecklingen av regioner runt städer är starkt beroende av att människor kan förflytta sig med förutsägbar framkomlighet. Prospero har sedan lång tid arbetat med att planera och koordinera utveckling av stora system för information och styrning av resan. Vi är därför väldigt glada att vi får möjlighet att hjälpa Trafikverket, som är en viktig aktör inom detta område, med denna typ av uppdrag.

Vill ni veta mer kontakta Anna-Klara Andersson Fredell, 0702-96 43 95