Det svenska krisberedskapssystemets brister - Dags att gå från kafferep till reel samverkan

Den pågående flyktingsituationen och skogsbranden i Västmanland 2014 är tydliga exempel på brister i krishanteringsförmågan. När svensk krisberedskap utsätts för stora påfrestningar blir bristerna uppenbara och samhällets sårbarhet obehagligt tydlig.

Är problemet systemets förutsättningar eller aktörernas oförmåga att agera och samverka med varandra?

Läs mer på:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/experter-sa-loeser-vi-bristerna-i-krisberedskapen-23932

Lars-Göran Uddholm, Södertörns brandförsvarsförbund
Åke Jacobsson och Vendela Bodén, Prospero Management