Timo på besök på Bill & Melinda Gates Foundation

Timo Pohjanvuori besökte Bill & Melinda Gates Foundation i Seattle för att hämta inspiration kring skapandet av en smartare och hållbarare värld.

Initiativ i Europa i större utsträckning bör överväga möjlighet att söka finansiering hos BMGF. Som ett exempel har svenska RFSU erhållit stöd avseende information och utbildning inom familjeplanering och HIV
— Timo Pohjanvuori

Huvudkontoret finns i Seattle och de anställda kallar sin arbetsplats The Foundation i Isaac Asimovs anda. Stiftelsen är privatfinansierad i huvudsak av familjen Gates och sedan 2006 även Warren Buffet.

Om verksamheten

  • 1400 anställda
  • SEK 31 miljarder i stödinsatser per år
  • SEK 339 miljarder i stödinsatser sedan 1999

Insikter i långsiktig verksamhetsplan och syfte imponera, The Foundation arbetar här och nu och har inga anspråk på att bli ett evigt monument över familjen Gates framgångar – samtliga medel skall vara helt och hållet utdelade inom 20 år efter paret Gates bortgång.

Man arbetar tillsammans med ett stort antal partners inom fokusområden med följande syfte:

  • Ensure more children and young people survive and thrive
  • Empower the poorest, especially women and girls to transform their lives
  • Combat infectious diseases that particularly affect the poorest
  • Inspire people to take action to change the world
Det sista fokusområdet, ‘Inspire people’, kan alla bidra till genom egna handlingar skapa en hållbar och smart värld
— Timo Pohjanvuori

Man har beviljat 14 077 grants sedan 1999 där endast drygt 100 grants varit initiativ direkt till Europa. Förutom RFSU har svenska initiativ inom forskning hos Karolinska, Göteborgs och Linköpings Universitet erhållit stöd från Bill & Melinda Gates Foundation.