Innovation inom offentliga företag

Prospero har under det senaste året arbetat inom Vinnova-projektet Ledarskapslabbet. Förra veckan träffades alla deltagare för att reflektera över lärdom, utvecklingen och resultatet sedan projektet startade. Syftet med projektet är att via innovationsledning till offentlig sektor kunna lyfta fram intressant forskning.

Prospero arbetade tillsammans med Göteborgs kommuns stadsdel Angered inom social försörjning med att lyfta fram och synliggöra innovation inom verksamheten. Specifikt omfattade projektet att definiera och arbeta med de inre och yttre strukturella förutsättningarna samt mätning av innovationsförmåga för att möjliggöra innovation inom den offentliga sektorn.

Kontakta oss ifall du vill veta mer

Timo Pohjanvuori
timo.pohjanvuori@prospero.se
070-841 02 08

Therese Johansson
therese.johansson@prospero.se
070-517 23 09