Prospero på Safety 2016

Presentation av projekt i Östersjöregionen

Prosperos medarbetare Rainar All är för tillfället i Finland på The World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion för att presentera projektet BaltPrevResilience. Det är den tolfte i ordningen och sker i samarbete med WHO.

Målet med BaltPrevResilience är att tillsammans jobba med kris- och olycksfallsfrågor i Östersjöregionen samt skapa en gemensam plattform för insamling av erfarenheter, statistik, best practices och metodologi. Projektets resultat ska bidra till förbättrad krishantering för olyckor och naturkatastrofer i Östersjöområdet samt minska antalet olyckor orsakade av mänskliga faktorn.

Vid frågor, maila rainar.all@prospero.se.