Prospero vinner ramavtal

Prospero har ännu en gång vunnit ramavtal som strategisk upphandlingskonsult inom kollektivtrafik. Denna gång är det Region Uppsala som valt Prospero som leverantör som upphandlingsexpert inom kollektivtrafiktjänster och system fram till mars 2019.

Richard Rebhan, VD och strategisk upphandlingskonsult på Prosperos Stockholmskontor säger: ”Prospero arbetar med Strategisk Upphandling för samtliga stora och flera mindre kollektivtrafikhuvudmän nationellt. Att även kunna hjälpa Region Uppsala med dessa frågor skapar synergier och kunskapsöverföring inom avancerad upphandling av tjänster, fordon, system och fastigheter. Prosperos mål är att medverka inom innovation, ökad produktivitet och kundnöjdhet för kollektivtrafiken i hela Sverige”.