Resiliensuppdrag som stärker ledningsgruppens organisation!

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad – Uppföljning och kvalitetssäkring kring mottagandet av nyanlända


Under december 2015-januari 2016 genomförde Prospero en uppföljning och kvalitetssäkring av den centrala ledningsgruppens organisation och arbete för stadens mottagande av nyanlända på uppdrag av stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. Prospero utredde även hur väl arbetet svarar upp mot såväl nuvarande som kommande behov och utmaningar inom mottagandet av nyanlända.
 
”Vi är mycket nöjda. Resultatet har bl a inneburit att vi tagit fram en ny plan för den centrala ledningsgruppens organisation, d v s resultatet av arbetet har givit ett konkret resultat. Det fanns egentligen inget som kunde gjorts bättre och vi fick ut mer än vi hade förväntat oss” säger Sven Höper, direktör Välfärd och Utbildning Stadsledningskontoret Göteborgs Stad.