Prospero i nya uppdrag på Länsstyrelsernas IT-avdelning

Länstyrelserna är en viktig länk mellan människor och kommuner. De är också en viktig länk mellan regering, riksdag och centrala myndigheter. De arbetar aktivt för ett hållbart samhälle.

Prospero är därför mycket glada och stolta att kunna meddela att vi under resterande del av 2017 kommer gå in i två uppdrag som Förvaltningsledare IT på två av Länsstyrelsernas förvaltningsobjekt. 

Prospero ska i sin roll hjälpa till och stötta Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning med att leverera ett nationellt verksamhetsstöd som effektiviserar och samordnar efter myndigheternas samt de olika länsstyrelsernas verksamheters behov och prioriteringar. Länsstyrelserna arbetar utefter förvaltningsmodellen PM3.