Prospero tar fram exempelskrift på uppdrag av SKL

Området trygghet och säkerhet blir allt viktigare för många kommuner och frågor kring social oro, våldsbejakande extremism, terrorism, gängbrottslighet, otillåten påverkan samt hot och våld lyfts högre upp på agendan.

Prospero har tagit fram en skrift på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring hur städer kan organisera och styra arbetet med trygghet och säkerhet. SKL publicerar nu skriften som syftar till att sprida goda exempel. Fem svenska medelstora kommuner beskriver hur de har organiserat sitt arbete med bland annat krisberedskap, brottsförebyggande, olycksförebyggande, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och internt skydd.

SKL arrangerar även en konferens på temat den 12 september i Stockholm, och Prospero är stolta över att få medverka när skriften lanseras.

Anmälan till konferensen kan göras på nedan länk:

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/sakrastader.12514.html