Prospero bygger för framtiden

Från 1 september går Prospero in i nästa utvecklingsfas genom att de nuvarande ägarna Timo Pohjanvuori och Richard Rebhan får sällskap av nya partners/ägare. Åke Jacobsson och Ulf Nilrud i Göteborg samt Agnetha Lund och Peter Häger i Stockholm även verksamma som konsulter. ”Prospero har de senaste åren utvecklats till ett nationellt managementkonsultföretag med inriktning på det smarta samhället. Genom nya partners/ägare säkerställer vi en lokal ledning som utgår från Prosperos värderingar och hur vi leverera mervärden till våra offentliga kunder som befinner sig i en stark innovationsfas. Fokus på framtidens hållbara lösningar och kundempati är grundbultar till att bygga ett konsultföretag i världsklass.” säger huvudägaren Timo.

Partners Prospero 2017.jpg