Jonatan Hanson, ny VD för Prospero Management Stockholm AB

Styrelsen i Prospero Management Stockholm har utsett Jonatan Hanson till tillförordnad VD från och med den 10:e december. Jonatan tar över efter Richard Rebhan som är kvar i verksamheten till den 13:e februari.

Jonatan Hanson, född 1965, har ett långt förflutet inom svensk och nordisk kollektivtrafik. Närmast kommer han från Prosperos konsultverksamhet i Göteborg. Dessförinnan har han sedan 1999 verkat i programvarukoncernen Hogia, där han haft olika ledarroller med fokus på kollektivtrafikbranschen.

Det är mycket glädjande att kunna hälsa Jonatan välkommen till Stockholm som tillförordnad VD. Hans långa erfarenheter av att leverera mervärden till offentlig sektor, hans dokumenterade förmåga att leda och att utveckla långsiktiga relationer gör honom väl lämpad för rollen. Jag vill samtidigt tacka Richard Rebhan, som på ett mycket förtjänstfullt sätt, under många år bidragit till att driva upp Prospero Management Stockholm till vad det är idag,

Timo Pohjanvuori, styrelseordförande i Prospero Management Stockholm.

Prospero är ett värderingsstyrt företag och vi är stöd till beställare som arbetar med utveckling. Jag ser verkligen fram emot uppgiften att tillsammans med våra kunder, Prospero Management Stockholms kompetenta konsulter och i samverkan med Prospero-gruppens andra bolag utveckla verksamheten. Målsättningen är att växa och att tillsammans med våra beställare bidra till ett hållbart samhälle.

Jonatan Hanson, ny VD Prospero Management Stockholm.

JonatanVD.png