Kraftsamling Öppna Trafikdata omnämnt av Gartner som ett föregångsexempel i Sverige.

Gartner skriver i sin rapport Öppna data och datadriven innovation, för Regeringskansliet (projekt #330048659):

Kraftsamling Öppna Trafikdata: projektet är ett föregångsexempel i Sverige. Andra sektorer som visar potential för att utnyttja öppna data för datadriven innovation bör se till detta. De har bland annat satt upp en målbild och tagit fram en handlingsplan för att realisera denna. I arbetet har regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket, Samtrafiken och tredjepartsutvecklare bidragit. De har även sett till att involvera beslutsfattare som politiker, myndighetsföreträdare och marknaden. Vinnova har tillsammans med deltagare från trafiksektorn finansierat arbetet.”

Prospero är stolt över sin medarbetare Agnetha Lund som varit projektledare och drivit Kraftsamling Öppna Trafikdata.