Livsfarliga eller mobila genidrag – Prospero har testat elsparkcyklarna

Elsparkcyklarna skapar en hel del turbulens såväl i media som ute på gatorna där de tyst viner förbi, transporterandes både ungdomar på väg till fotbollsträningen och managementkonsulter mellan kundmöten. Åsikterna kring dessa eldrivna sparkcyklar är många, positiva som negativa. Idag levererar tre företag denna tjänst – VOI, TIER och LIME. Prospero testade alla tre i Vasaparken i Göteborg för att utvärdera skillnaderna samt utse en vinnare.

Det var på en ovanligt solig dag i Göteborg som Prospero genomförde testet under lunchtid. Det gick smidigt att hitta tre elsparkcyklar från respektive leverantör och snart var vi på väg till Vasaparken för att testa säkerheten, körglädjen, kostnaden samt användarvänligheten av appen. Nedan följer en utvärderande sammanställning:

Screenshot_4.png

VOI var en tydlig vinnare i det här testet. Det var helt klart den kraftfullaste sparkcykeln, handtagen var sköna och bra grepp i, en bra känsla av stabilitet och skillnaden i priset från TIER var näst intill försumbar. Grattis VOI.

Låt oss nu ta tillfället att diskutera elsparkcyklarnas framtid. På Prospero brinner vi för innovation, personmobilitet, säkerhet samt utveckling av hållbara och smarta städer. Den senaste tiden har elsparkcyklarna fått mycket kritik då de anses utgöra en fara i trafiken. Det finns också spekulationer kring batteriernas livslängd och återvinningsförmåga och därav deras miljöpåverkan.

Elsparkcyklarna är i en tidig fas i sin livscykel. Som med alla nya produkter kommer även elsparkcyklarna med en hel del ”barnsjukdomar” och det ställer krav på tillverkarna, brukarna och omgivningen. Fördelen med elsparkcyklarna är att de är smidiga, lättillgängliga, kan kombineras med, och avlasta, andra transportalternativ samt det kanske så självklara…de går på el.

Vi ser framför oss en innovation där man enkelt skall kunna rapportera in olämpliga parkeringar, samt att detta vid återkommande företeelser skall resultera i varningar och eventuell avstängning av abonnemang. Inom delningsekonomin för bilar och lägenheter fungerar just detta eftersom man blir bedömd av nästa brukare vilket i sin tur bidrar till ett incitament att använda tjänsten på ett mer ansvarsfullt sätt.

En stor del av ansvaret ligger såklart även på företagen som levererar tjänsten. Företagen behöver säkerställa mervärdet och allmännyttan även in i nästa stadie av produktens livscykel. De måste utveckla sin konkurrensfördel men inte nödvändigtvis i syfte att slå ut varandra utan snarare i syfte att kombinera mobiliteten tillsammans med andra transportalternativ och på ett smidigt sätt paketera tjänsten på samma sätt som man som användare paketerar sin resa fram till sin slutdestination. De behöver också säkerställa att resandet sker på ett miljövänligt sätt. Eldrift är bra men livslängden på elsparkcyklarna behöver förlängas för att öka både den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten.

Slutligen behöver företagen också säkerställa en så hög säkerhet som möjligt för både brukarna och omgivningen. Därför skall krav ställas på brukarna, sparkcykeln i sig och sättet de används på samt hur och var de parkeras.

Slutligen vill vi på Prospero avsluta med en sista uppmaning. På med hjälmen och ta hänsyn till varandra i trafiken.

 

Vill du veta mer om vad Prospero gör, klicka här eller kontakta någon av oss här.