Lönedumpning och oschyst konkurrens inom offentlig upphandling, går det att förhindra?

Hur förhindrar man att offentliga medel går till företag som vinner offentliga upphandlingar genom lönedumpning och därmed konkurrerar genom oschysta villkor?

Sedan drygt ett år finns det en lag som ger stöd att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Man kan kräva att anbudsgivaren ska uppfylla delar av kollektivavtal som gäller för upphandlingsområdet. Följande frågor bör ställas vid offentliga upphandlingar:

1.      Vem beslutar att krav på arbetsrättsliga villkor skall ställas i en offentlig upphandling?

Det är upphandlaren som beslutar om ifall det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor.

Upphandlarens beslut gäller där upphandlaren kan använda erfarenheter och/eller magkänsla om hur det fungerat tidigare gällande eventuella oseriösa parter som lämnar ett anbud. Ifall man vill få vidare stöd eller ytterligare fakta i sitt beslut kan man även ta del av information på Upphandlingsmyndighetens hemsida som uppdateras löpande avseende riskområden. Detta är den enkla delen, det är upphandlarens bedömning om behövlighet som gäller. Nästa punkt är dock något mer komplicerad.

2.      Vilka villkor kan ställas?

Lagen är tydlig med att man kan ställa krav, och då enligt gällande kollektivavtal, med avseende på lön, arbetstid och semester.

Som upphandlare får man inte hänvisa till ett kollektivavtal utan villkoren måste publiceras explicit i upphandlingen. Villkoren i kollektivavtalen förhandlas löpande mellan arbetsmarknadens parter. Ett kollektivavtal är en helhet som man inte bara kan hämta ut enskilda villkor ur, såsom lön, arbetstid och semester. Därför behöver arbetsmarknadens parter medverka till att fastställa enskilda arbetsrättsliga villkor som kan publiceras i en upphandling. Detta gör att Sveriges över 600 kollektivavtal i många fall i nästa omförhandling kommer att inbegripa fastställandet av arbetsrättsliga villkor för offentlig upphandling. Naturligtvis kommer detta att ske främst inom prioriterade områden där riskerna är högre för social dumpning. Viktigt är dock att i de fall villkor inte kan fastställas så får man heller inte ställa krav på arbetsrättsliga villkor i en upphandling, även då man som upphandlare känner att det skulle behövas.

3.      Behöver jag som upphandlare kontakta arbetsmarknadens parter för att erhålla villkor eller besked om att det inte finns några fastställda villkor?

Upphandlingsmyndigheten är i kontakt med arbetsmarknadens parter och sammanställer villkor och rekommendation då villkor behöver ställas enligt punkt 1 ovan.

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns arbetsrättsliga villkor publicerade och kan hämtas som bilagor till en upphandling. Uppdatering och utökning av upphandlingsområden sker löpande. Lättare kan det nog inte bli. Detta gör även att arbetsmarknadens parter kan arbeta med Upphandlingsmyndigheten istället för i dialog med alla Sveriges upphandlare. Om du anser att något område är prioriterat, tveka inte att påpeka detta i dialog med Upphandlingsmyndigheten.

Sammanfattning:

·        Du som upphandlare beslutar ifall man skall ställa krav på de arbetsrättsliga villkoren såsom lön, arbetstid och semester ifall du anser att det är behövligt i din upphandling.

·        Villkoren skall ställas explicit enligt kollektivavtal och hämtas med fördel från Upphandlingsmyndigheten som arbetar med att sammanställa kollektivavtalsvillkor.

Enkelt eller hur? Ingen vill att våra skattepengar går till oseriösa företag som konkurrerar med oschysta villkor. Som med alla nya lagar tar det ett tag innan en systematik upprättas som gör att man enkelt och med stor nyttoverkan kan tillämpa lagen. Vinnarna är de seriösa företagen och deras anställda som följer de spelregler som arbetsmarknadens parter och den svenska modellen ställer.

På Prospero arbetar vi med strategisk upphandling och hjälper våra kunder genom att ta ett helhetsansvar från start till genomförande, eller fungerar som rådgivare och stöd för vissa delområden. Det kan betyda att vi ombesörjer allt från förstudier inför upphandling och kravframtagning, till att fungera som stöd vid införande och genomförande efter att hela upphandlingen är genomförd.

Vill du veta mer? Linda (Göteborg) och Jonatan (Stockholm) ser fram emot din kontakt för att lyssna samt berätta mer. 

JonatanVD.png

Jonatan Hanson

jonatan.hanson@prospero.se

070-297 25 20