"VOI"-kotta eller "VOI"-klassa

Att elsparkcyklarna borde förbjudas är en fortsatt debatterad fråga i såväl media som på gatan. Samtidigt rapporterar leverantören VOI att en ny milstolpe nåtts med 5 miljoner resor bara 10 månader efter lanseringen i Stockholm vilket tydligt indikerar ett populärt och frekvent användande.

VOI har numera elsparkcyklar i 25 europeiska städer men trots denna snabba expansion är tjänsten fortfarande i en relativt tidig fas i sin livscykel och detta kommer såklart med en hel del "barnsjukdomar" vilket ställer krav på leverantören, brukarna och omgivningen.

I vår artikel "Livsfarliga eller mobila genidrag - Prospero har testat elsparkcyklarna" ställer vi fyra krav på användandet utav elsparkcyklarna:

  • Säkerställ förutsättningar för lämpliga parkeringar

  • Säkerställ mervärdet och allmännyttan med kombinerad mobilitet

  • Säkerställ en miljövänlig produkt

  • Säkerställ en så hög säkerhet som möjligt för både brukarna och omgivningen

Utöver dessa krav finns det andra förutsättningar som är intressanta att diskutera. Exempelvis har Trafikverket publicerat en artikel där man lyfter fördelen i att klassa elsparkcyklarna inom en egen fordonskategori. Idag klassas elsparkcykeln som cykel och därav gäller samma regler som för en cyklist. Eldrivna enpersonsfordon (EPF) är idag ett samlingsnamn för exempelvis elsparkcyklar, Segways och Hooverboards. En klassning av EPF som egen fordonsgrupp skulle underlätta rapporteringen av olyckor och bidra till en ökad medvetenhet om fordonets förutsättningar att användas på ett trafiksäkert sätt.

I Tyskland och Frankrike har man valt att reglera fordonen genom att ange 14 respektive 12 år som lägsta ålder för att köra och fordonen får ej framföras på trottoarer utan endast på vägar och cykelvägar. Dessutom har leverantören Lime introducerat en GPS-baserad hastighetsbegränsare i Lyon för att hålla sina fordon på högst 8 km/h på stadens gågator.

Vi på Prospero brinner för innovation, personmobilitet, säkerhet samt utveckling av hållbara och smarta städer och fortsätter såklart att följa debatten framåt.

 

Vill du veta mer om vad Prospero gör, klicka här eller kontakta någon av oss här.

Läs mer om Trafikverkets rapport på deras hemsida.