Swedish Stirling förstärker patentskydd med hjälp av Prospero

Container_13-900x506.jpg

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling har inlett ett djupare samarbete med konsultföretaget Prospero Acceleration i syfte att stärka skyddet av de immateriella tillgångarna avseende bolagets produkt PWR BLOK 400-F. Bakgrunden till beslutet är att företagets teknologi och lösningar kommer bli mer publik de närmaste åren. PWR BLOK – som är en unik lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser – är idag det billigaste sättet att producera elektricitet och ger dessutom större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag, enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s Register.

- I och med att vi snart inleder serieproduktion av PWR BLOK och teknologin blir mer spridd ökar behovet av ett starkare immateriellt skydd. Här är Prospero Acceleration och Timo Pohjanvuori helt rätt partner för att hjälpa oss, säger Gunnar Larsson, vd Swedish Stirling.

Timo Pohjanvuori – vd och partner på Prospero Acceleration – har tidigare bistått Swedish Stirling med patentärenden och kommer att gå in i en roll som närmast kan beskrivas som Patentchef/IP-manager på Swedish Stirling.

- Swedish Stirling utmärker sig genom sitt starka produktkoncept inom miljöteknik, erfarna utvecklingsteam samt höga innovationsförmåga. Prospero ser fram emot att långsiktigt delta i arbetet med att bygga den patentportfölj som både förstärker och skyddar kommande affärer, säger Timo Pohjanvuori, vd Prospero Acceleration.

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på Swedish Stirlings hemsida.