Vi välkomnar Hans Brun till Prospero!

Vi på Prospero är glada och stolta över att få en ny kollega med lång och gedigen erfarenhet inom ett av våra fokusområden, Trygghet och Säkerhet. Hans lämnar därmed Försvarshögskolan där han varit verksam i olika befattningar sedan 2013 och där han gjort sig känd som en av Sveriges skickligaste terrorexperter.

Prospero Management har sedan flera år tillbaka arbetat inom området Trygghet och Säkerhet, som en del av ambitionen att hjälpa till att bygga ett smartare och mer hållbart samhälle. Affärsområdet Trygghet och Säkerhet syftar till att för samhället motverka störningar, göra samhället mer motståndskraftigt mot effekterna av störningar, samt skapa förutsättningar för en effektivare och snabbare återhämtning efter störningar.

– Med Hans i gruppen stärker vi vårt redan mycket kompetenta affärsområde Trygghet och Säkerhet, där vi ser en stor och ökande efterfrågan. Prospero har historiskt varit ledande inom Trygghet och Säkerhet. Nu har vi fått med oss en av de allra kunnigaste inom området.

// Gösta Thorell, VD Prospero Management

Hans Brun kommer närmast från Försvarshögskolan, där han varit verksam på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap och centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS). Med sina kunskaper kring säkerhet och terrorism anlitas Hans Brun ofta också som expert i svensk och internationell media i samband med incidenter med terroranknytning.

– Det finns en befogad oro kring trygghet och säkerhet även i Sverige, en oro som dessutom har ökat de senaste åren. Olika kommuner och olika delar av Sverige har olika förutsättningar att möta olika hot och kriser. Jag känner att Sverige de senaste åren har eftersatt och inte prioriterat sin beredskap. Rent krasst har den blivit betydligt sämre de senaste 5–10 åren. Här kan jag och kollegorna på Prospero göra stor nytta framöver.

//Hans Brun

Enligt Hans Brun handlar god beredskap bland annat om att förstå vad som händer och hur berett samhället är på att hantera om exempelvis elen eller internet slås ut under en längre tid? Eller vad som sker om transporter och logistik kring mat och vatten av någon anledning slutar fungera? Det kan också handla om våldsbejakande extremism, terrorism, hybridhot eller direkta hot från främmande makt.

Hans Brun2.jpg