Posts in Digitalisering
"VOI"-kotta eller "VOI"-klassa

Att elsparkcyklarna borde förbjudas är en fortsatt debatterad fråga i såväl media som på gatan. Samtidigt rapporterar leverantören VOI att en ny milstolpe nåtts med 5 miljoner resor bara 10 månader efter lanseringen i Stockholm vilket tydligt indikerar ett populärt och frekvent användande.

Read More
Livsfarliga eller mobila genidrag – Prospero har testat elsparkcyklarna

Elsparkcyklarna skapar en hel del turbulens såväl i media som ute på gatorna där de tyst viner förbi. Idag levererar tre företag denna tjänst – VOI, TIER och LIME. Prospero testade alla tre i Vasaparken i Göteborg för att utvärdera skillnaderna samt diskutera elsparkcyklarnas framtid.

Read More
Kraftsamling Öppna Trafikdata omnämnt av Gartner som ett föregångsexempel i Sverige.

Gartner skriver i sin rapport Öppna data och datadriven innovation, för Regeringskansliet (projekt #330048659): “Kraftsamling Öppna Trafikdata: projektet är ett föregångsexempel i Sverige. Andra sektorer som visar potential för att utnyttja öppna data för datadriven innovation bör se till detta.

Read More