Posts tagged Öppna Data
Kraftsamling Öppna Trafikdata omnämnt av Gartner som ett föregångsexempel i Sverige.

Gartner skriver i sin rapport Öppna data och datadriven innovation, för Regeringskansliet (projekt #330048659): “Kraftsamling Öppna Trafikdata: projektet är ett föregångsexempel i Sverige. Andra sektorer som visar potential för att utnyttja öppna data för datadriven innovation bör se till detta.

Read More