Posts tagged EPF
"VOI"-kotta eller "VOI"-klassa

Att elsparkcyklarna borde förbjudas är en fortsatt debatterad fråga i såväl media som på gatan. Samtidigt rapporterar leverantören VOI att en ny milstolpe nåtts med 5 miljoner resor bara 10 månader efter lanseringen i Stockholm vilket tydligt indikerar ett populärt och frekvent användande.

Read More