Innovation,
utveckling,
förändring

Lönsamhet och framgång “idag” är de flesta företags expertområde. Framgång och växande lönsamhet “imorgon” har fler obesvarade frågor och osäkerheter. Vi arbetar ständigt kring “imorgon” inom innovation, produktledning, användareupplevelser och nya mervärden för kunder samt skapandet av immateriell egendom och immateriella rättigheter. Vårt expertområde är att få Ert lag att prestera starkare kring frågor som rör “imorgon”. Det mesta handlar om att få tid och rätt stöd.

Fokusområden

Att idag effektivt nå befintliga och nya kunder på marknaden med vinstskapande mervärden är resultat av samverkan, kunskap, kreativitet, analys och vinnande metoder. Prospero har sedan 20 år arbetat med metoder inom Användarupplevelse, Innovation samt Immateriella tillgångar för att hjälpa företag i nästa steg i en tillväxtresa.

 

Användarupplevelse

Att skapa produkterbjudanden i världsklass kräver en effektiv och kreativ samverkan mellan sponsor, ansvariga för marknad, teknologi och projekt. Med ökande krav på innovationstakt behöver varje organisation ständigt utveckla sin förmåga att ligga steget före vilket kan skapa positiv energi för hela företaget och företagets kunder.

Våra resultat är:

 • Lönsammare erbjudanden

 • Lönsammare produktportföljer

 • Tydligare väg framåt

 • Nöjdare kunder

 • Innovativa organisationer och processer

 • Roadmap

Vill du veta mer?

Ring eller maila oss på timo@prospero.se


Innovationsförmåga

Innovation är en inställning som omfattar samtliga funktioner inom ett företag. Empati och viljan att göra det bästa för sin kund är utgångspunkten för våra metoder att öka en organisations innovationsförmåga. Högre innovationsförmåga skapar ökade marginaler och avstånd till konkurrenter.

Våra resultat är:

 • Mätning och förbättring av organisationers innovationsförmåga

 • Identifiera och tydliggöra nya mervärden för kund

 • Introduktion av innovationsmetoder

 • Coachade innovationsledare

Vill du veta mer?

Ring eller maila oss på timo@prospero.se


image-asset-1.jpg

Immateriella tillgångar och rättigheter

Idag är företagens immateriella tillgångar långt större än de materiella tillgångarna. Området är komplext och man behöver hålla fokus på det som gör skillnad anpassat till företagets utvecklingsskede.  

Våra resultat är:

 • Kartläggning och skydd av väsentliga immateriella tillgångar

 • Lönsamma patentportföljer

 • Patentpositioner för framtida marknader

 • Interim patentchef eller Cheif IP Officer

 • Effektivare kommunikation och samverkan internt samt med investerare, jurister och patenthandläggare. 

Prosperos konsulter sitter alltid beredda och uppvärmda för att kunna bli inbytta i rätt utvecklingsskede för att göra skillnad på slutresultatet.

Vill du veta mer?

Ring eller maila oss på timo@prospero.se