Järfälla kommun - Nytt avtal för behov av telefoni, datatrafik och kundtjänstfunktion

Verksamhetens krav på telefonifunktioner inklusive fast och mobil telefoni, mobilt bredband, växel- och kundtjänstfunktioner, lokal täckningsförstärkning samt terminaler och supporttjänster sammanställdes enligt Prosperos kravprocess. Kravspecifikationerna tillsammans med upphandlingsföreskrifter och utvärderingsunderlag bildade förfrågningsunderlag som kommunen använde vid LOU upphandlingen.

Det nya avtalet innebär ett ökat tjänsteutbud, enklare avtalsförvaltning genom tydligare avtalsvillkor men med en kostnadsreduktion på omkring 20% från föregående avtal.