Makes Technology Human

Prospero är en oberoende verksamhetskonsult som tar klientens visioner och idéer till marknad och samhälle.

Se vår film
2016-05-30

Innovation inom offentliga företag

Prospero har under det senaste året arbetat inom Vinnovaprojektet Ledarskapslabbet.  I förra veckan träffades alla deltagare för att reflektera över lärdom, utvecklingen och resultatet sedan projektet startade. Syftet med projektet är att via innovationsledning till offentlig sektor kunna lyfta fram intressant forskning.
Prospero arbetade tillsammans med Göteborgs kommun stadsdel Angered inom social försörjning med att lyfta fram och synliggöra innovation inom verksamheten. Specifikt omfattade projektet att definiera och arbeta med de inre och yttre strukturella förutsättningarna  samt mätning av innovationsförmåga för att möjliggöra innovation inom den offentliga sektorn.
 
Vill du veta mer kontakta: Timo Pohjanvuori 070-841 02 08 eller Therese Johansson 070-517 23 09