Prospero talar på mässan “Smarta Städer”

Slutrapporten "Kraftsamling öppna trafikdata - en målbild för Sverige för att möjliggöra utvecklingen av smarta tjänster" lämnades in till uppdragsgivaren Forum Transport Innovation, Vinnova och Samtrafiken i mars 2017. Resultatet var en nationell målbild för öppna trafikdata som kollektivtrafikbranschen i Sverige där de sex största regionala kollektivtrafikmyndigheterna (SL, Västtrafik, Östgötatrafiken, UL, Skånetrafiken, Jönköpings Länstrafik) samt Trafikverket står bakom och som kommer att möjliggöra utvecklingen av kombinerbar mobilitet i Sverige. Målbilden bestod av - dataset, villkor & licenser, it-arkitektur, organisation och finansiering. Projektet leddes av Agnetha Lund från Prospero Management tillsammans med assisterade projektledare Håkans Östlund, Samtrafiken och Elias Arnestrand, Zeto samt senior researcher Daniel Rudmark, RISE Viktoria. 

Den 22 nov var projektet inbjuden som talare på mässan Smarta Städer i Kista samtidigt som förstudien om realiseringen av målbilden startat och och ska presentera en plan för beslut till Samtrafikens styrelse i Q1 2018.